Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Akreditace oboru Genomika a Proteomika

Vědecká práce je dnes závislá na dostatku vzdělaných a zkušených odborníků. Naše Oddělení funkční genomiky a proteomiky v rámci Ústavu experimentální biologie PřF MU se rozhodlo pro systematické zajišťování takových odborníku soustavným studiem. V návaznosti na dříve akreditovaný obor Genomika a proteomika doktorského studia v rámci studijního programu Biologie jsme se rozhodli akreditovat si stejnojmenný obor magisterský v rámci studijního programu Biochemie, který by měl zajistit odbornou i vzdělávací kontinuitu v těchto dvou významných interdisciplinárních větvích vědy. Změna programu souvisí s interdisciplinární náročností oboru a snahou posílit vzdělání v oblastech instrumentální analýzy a (bio)chemie.

První akreditaci jsme podali na podzim roku 2010 a byla nám zamítnuta, ačkoliv ji schválil jak Akademický senát PřF MU, tak i Vědecká rada. Důvodem byly údajné překryvy s oborem Molekulární biologie a genetika, avšak z celkového počtu více jak 70 předmětů jen 3 byly shodné a to v kategorii doporučeně volitelných. Náš oficiální rozklad proti tomuto rozhodnutí se mysteriózně ztratil mezi podatelnou MŠMT a sekretariátem Akreditační komise.

Podali jsme tedy akreditaci po druhé v roce 2011, vylepšili jsme verbální argumentaci textu, předmětová skladba zůstala zachována. Tentokrát jsme akreditaci obdrželi, ale pod podmínkou, že změníme název na Biochemie nukleových kyselin a proteinů nebo Biochemie genomu a proteomu. Ve zdůvodnění AK uvedla, že je to proto, že genomika a proteomika jsou výhradně biologickými disciplinami. Poněvadž ani jeden z navrhovaných názvů není adekvátní a ani v praxi nikde užívaný, a zdůvodnění AK je v přímém rozporu s praxí, zaslali jsme AK oficiální rozklad proti jejímu rozhodnutí, argumentujíce, že genomika i proteomika jsou např. v rámci Journal od Scientific Information řazeny mezi biochemické obory a vzdělávací programy téhož jména jsou součástí jak ústavů biochemie, medicíny, tak i biologických ústavů. V důsledku našeho rozkladu nám AK komise nově schválila název Biochemie genomů a proteomů, pod kterým náš obor vystupoval oficiálně vystupovat v rámci navazujících magisterských oborů programu Biochemie PřF MU. Po přechodu Oddělení funkční genomiky a proteomiky z Ústavu experimentální biologie na Národní centrum pro výzkum biomolekul v roce 2013 nám AK schválila původně předložený název Genomika a proteomika ;)

Domů Přihlásit se