Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Příjetí ke studiu

Požadavky na přijímací řízení

obor Genomika a proteomika

Přijímací zkoušky do oboru Genomika a proteomika jsou identické s náplní státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Biochemie (absolventi bakalářského oboru Biochemie úspěšným složením bakalářské zkoušky a úspěšným vykonáním přijímací zkoušky splní podmínky přijetí do navazujícího magisterského oboru Genomika a Proteomika. Přijetí proběhne na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky). Požadavky v sobě zahrnují ohled na specifické aspekty oboru – biochemie, biologie, obecná a fyzikální, analytická, a organická chemie.
Forma: písemná zkouška; 8 otázek z každého z pěti oborů

Domů Přihlásit se