Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Studijní plán

Doporučený studijní plán

Každý student si při dodržení ustanovení Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty a níže uvedených Pravidel a podmínek pro vytváření studijního plánu ve studijním programu Biochemie má právo vytvořit vlastní studijní plán. Doporučený studijní plán je východiskem k tvorbě takového plánu a zaručuje, že během standardní doby studia (2, max. 3, roky) podle něj student splní povinnosti nutné k absolvování magisterského studia.
Doporučený studijní plán předpokládá několik rovin studijního plánu:

  • dvě hlavní větve specializace – genomika nebo proteomika
  • specializace v rámci těchto větví

Dále studijní plán rozlišuje povinné a volitelné předměty. Povinné předměty zaručují společné základy, volitelné předměty umožňují individuální specializaci. Dále studijní plán rozlišuje předměty teoretické, praktické a experimentální.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu

Předměty povinné pro absolvování oboru

  • CG020 Genomika, CG010 Proteomika a CG080 Metody v genomice a proteomice (pro studenty přijaté od 2019 CG080 Metody v genomice a CG090 Metody v proteomice)
  • C7777 Zacházení s chemickými látkami – nutno absolvovat na začátku každého akademického roku, absolvování je nutnou podmínkou pro vstup do všech laboratorních předmětů
  • CG100, CG200, CG300 a CG400 – Oborový seminář BGP I – IV (pro studenty přijaté od 2019: C7010, C8010, C9002, CA010 – Oborový seminář z biochemie I – IV)
  • zkouška z angličtiny – předmět JA002 Pokročilá odborná angličtina; viz jazykové předměty níže
  • CG040, CG060, CG050, CG070 – Diplomová práce I – IV (pro studenty přijaté od 2019: C9300, C8210, C9310, CA340 – Diplomová práce I – IV (BC))
  • povinně volitelné předměty – nejméně 14 kreditů za studium

legenda k seznamům
povinnost : PP – povinné, PV – povinně volitelné, DV – doporučeně volitelné
rozsah specializace : C – obecné předměty oboru, S – předměty specializační
náplň : T – teoretická, P – praktická, L – experimentální
zaměření : G – genomické, P – proteomické, A – analytické, C – biochemické či chemické, B – biologické, V – všeobecné

Seznam povinných předmětů pro první ročník

kódnázevkreditypovinnostrozsah specializacenáplňzaměření
Podzimní semestr
CG010Proteomika4PPCTP
CG020Genomika4PPCTG
C7777Zacházení s chemickými látkami0PPCTC
Ostatní povinně volitelné předmětyminimálně za 5 kreditů
viz rozpis níže
PV
CG040Diplomová práce I (GP)5PVCLV
CG100Oborový seminář BGP I2PVCPV
Doporučené volitelné předmětyminimálně za 10 kreditů
viz rozpis níže
DV
Jarní semestr
CG080Metody v genomice a proteomice4PPCTA
Ostatní povinně volitelné předmětyminimálně za 5 kreditů
viz rozpis níže
PV
CG060Diplomová práce II (GP)10PVCLV
CG200Oborový seminář BGP II2PVCPV
Doporučené volitelné předmětyminimálně za 9 kreditů
viz rozpis níže
DV

 

Seznam povinných předmětů pro druhý ročník

kódnázevkreditypovinnostrozsah specializacenáplňzaměření
Podzimní semestr
C7777Zacházení s chemickými látkami0PPCPC
Ostatní povinně volitelné předmětyminimálně za 4 kredity
viz rozpis níže
PV
CG050Diplomová práce III (GP)10PVCLV
CG300Oborový seminář BGP III2PVCPV
Doporučené volitelné předmětyminimálně za 14 kreditů
viz rozpis níže
DV
Jarní semestr
CG070Diplomová práce IV (GP)25PVCLV
CG400Oborový seminář BGP IV2PVCPV
Doporučené volitelné předmětyminimálně za 3 kredity
viz rozpis níže
DV

 

Seznam povinně volitelných předmětů

kódnázevkreditypovinnostrozsah specializacenáplňzaměření
Podzimní semestr
C7301Základy genomiky - cvičení3PVSLG
Bi5000Bioinformatika I - nukleové kyseliny2PVSTG
Bi9060Bioinformatika II - proteiny2PVSTP
Bi9061Bioinformatika - cvičení2PVSPV
C7870Biometrika4PVSTV
Jarní semestr
C8302Základy proteomiky - cvičení3PVSLP
CG030Struktura a funkce proteinových komplexů4PVSTP
C8545Vývojová biologie4PVSTB
C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů4PVSTG

Doporučeně volitelné předměty

  • Doporučujeme v rámci užší specializace absolvovat z nabízených 5-6 předmětů.

 

Seznam doporučeně volitelných předmětů

kódnázevkreditypovinnostrozsah specializacenáplňzaměření
Podzimní semestr
C4865Objevte vědu - vědecké poznání a myšlení4DVSTV
Bi5040Biostatistika - základní kurz5DVSTV
Bi7015Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin4DVSTG
Bi7016Chemie nukleových kyselin - cvičení1DVSPG
C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií2DVSTP
C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení1DVSLP
C7230Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii4DVSTA
C7235Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii - cvičení3DVSLA
Bi7420Microarrays1DVSTA
Bi7430Molekulární biotechnologie4DVSTV
Bi7430cMolekulární biotechnologie - cvičení4DVSPV
C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch3DVSTG
C7690Molekulární diagnostika vrozených poruch - cvičení1DVSPG
Bi8600Vícerozměrné statistické metody5DVSTV
C9025Evoluční a srovnávací cytogenetika rostlin4DVSTG
C9035Evoluční a srovnávací cytogenetika rostlin - cvičení2DVSPG
CB070Proteinová krystalografie3DVSTP
C3210Strukturní bioinformatika3DVSTV
C5920Správná laboratorní praxe3DVSTV
C6220Klinická biochemie6DVSTC
C6230Klinická biochemie - cvičení4DVSLA
C7030Separační metody4DVSTA
C7176DNA diagnostika - cvičení4DVSPG
C7895Hmotnostní spektrometrie biomolekul4DVSTA
C8857Protein Preparation and Characterization III3DVSTP
C9320Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení6DVSLV
IV105Seminář z bioinformatiky2DVSPV
IV108Bioinformatika II4DVSPV
IV114Projekt z bioinformatiky a systémové biologie3DVSPV
C7073Bioanalytika I - Bio-omiky4DVSTV
C8160Enzymologie4DVSTP
C8170Enzymologie - seminář2DVSPP
C5350Analytická chemie III4DVSTA
Jarní semestr
C4865Objevte vědu - vědecké poznání a myšlení4DVSTV
Bi7528Analýza genomických a proteomických dat4DVSTV
Bi6270Cytogenetika4DVSTG
C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi4DVSTA
Bi8090Genové inženýrství4DVSTG
S2008Vývojová a buněčná biologie rostlin3DVSTB
C8560Genetic codes2DVSTG
C8570Early Molecular Evolution2DVSTG
C8980Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace4DVSTP
C8980cPříprava a charakterizace proteinů I - cvičení3DVSLP
C9042Analýza struktury chromatinu - praktikum2DVSLG
C2135Bioinformatika v praxi3DVSTV
C3705Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři3DVSTV
C3706Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení2DVSPV
C6210Biotechnologie4DVSTV
C6260Metody separace proteinů3DVSTP
C7175DNA diagnostika4DVSTG
C8857cProtein preparation and characterization III - practice3DVSLP
C9095RNA metabolism4DVSTG
IV107Bioinformatika I4DVSTV
PB051Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii4DVSTV
C4050Analytická chemie II4DVSTA

 

Seznam jazykových doporučeně volitelných předmětů

kódnázevkreditypovinnostrozsah specializacenáplňzaměření
JAC01, JAC02, JAC03, JAC04Angličtina pro chemiky I - IV2+2+2+2DVSTV
JA001, JA002+ 2 jazykové zkoušky2+2PP
JFP01, JFP02, JFP03, JFP04Francouzština pro přírodovědce 1 - 42+2+2+2DVSTV
JF001, JF002+ 2 jazykové zkoušky2+2
JNP01, JNP02, JNP03, JNP04Němčina pro přírodovědce 1 - 42+2+2+2DVSTV
JN001, JN002+ 2 jazykové zkoušky2+2
JRP01, JRP02, JRP03, JRP04Ruština pro přírodovědce 1 - 42+2+2+2DVSTV
JR001, JR002+ 2 jazykové zkoušky2+2
JSP01, JSP02, JSP03, JSP04Španělština pro přírodovědce 1 - 42+2+2+2DVSTV
JS001, JS002+ 2 jazykové zkoušky2+2

Domů Přihlásit se