Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Kudy k nám

Naše adresa
kampus PřF MU
budovy A2 a A26
Kamenice 5
62500 Brno

IDOS
cílové zastávky: Kamenice, Univerzitní Kampus nebo Nemocnice Bohunice

mapa

Domů Přihlásit se