Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

esej Kateřiny Hemalové

Genomika, Proteomika a já
Kateřina Hemalová 

Na rozdíl od většiny mých spolužáků, kteří přišli z biochemie, jsem bakalářský titul získala v oboru molekulární biologie a genetika (MBG). Přestupu z programu biologie na program biochemie jsem se mírně obávala. Nicméně mi znalosti chemie získané na oboru MBG ke studiu stačily. Později jsem zjistila, že povinné předměty oboru GenPro výborně pokrývají témata požadovaná u státnic včetně strukturní biochemie, a tudíž mé obavy byly zbytečné.

Hlavním důvodem, proč přestoupit na GenPro pro mě byla možnost specializovat se na pomezí genomiky a bioinformatiky. Ocenila jsem, že mezi doporučeně volitelnými předměty jsou i předměty vyučované na fakultě informatiky. Navíc obor je koncipován tak, že diplomová práce pokrývá padesát kreditů, což mi umožnilo trvale se soustředit na vědeckou činnost.

V ročníku nás bylo dvanáct. Oproti masovým oborům nám malý počet studentů zajistil úzký kontakt s vyučujícími. Ráda vzpomínám na naše komorní semináře, které nás provázely celé čtyři semestry. Jejich nespornou výhodou bylo, že výborně stmelily kolektiv. Tyto semináře nás pilovaly ve schopnosti vyjadřovat se, což považuji ve světě vědy za nezbytné. I brilantní myšlenky se musí předat dobrým způsobem, aby je někdo vzal na vědomí. Každý z nás prezentoval hned třikrát za semestr.

Myslím si, že nároky, které na nás studium GenPro kladlo, byly srovnatelné s jinými magisterskými obory. To hlavní, čeho si na GenPro vážím, je relativní volnost ve volbě předmětů, která mi umožnila cíleně směřovat svou energii a specializovat se ve svých znalostech a aplikovat je ve výzkumu.

Domů Přihlásit se